Welcome to Our Website
Higiena cyfrowa 2020

Higiena Cyfrowa szkolenie / Digital Wellbeing training –głównym zadaniem, jest monitorowanie tego, jak dużo czasu spędzamy ze smartfonami/tabletami w dłoni, prowadzenie statystyk oraz ewentualne wprowadzanie ograniczeń – tak, by udało nam się lepiej kontrolować to, jak długo przesiadujemy ze swoim sprzętem. Higiena cyfrowa szkolenie pozwala nam wprowadzić Work – life balance w trakcie pracy zdalnej: […]

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami szkolenia jest niezbędne w każdej firmie. Celem szkolenia Zarządzania projektami szkolenie jest przekazanie kluczowej wiedzy o zarządzaniu projektami oraz metodykach projektowych, zrozumienie różnic pomiędzy metodykami w celu ich późniejszego właściwego doboru oraz poznanie najlepszych technik i narzędzi projektowych dobranych pod względem skuteczności zarządzania. Zarządzanie projektami ma kluczowy wpływ na funkcjonowanie organizacji oraz realizowanie […]

Komunikacja międzykulturowa szkolenia

Szkolenia z komunikacji międzykulturowej są bardzo użyteczną umiejętnością menedżerską, szczególnie w czasach globalizacji i poszerzających się kontaktów międzynarodowych. W biznesie międzykulturowym szkolenia można spotkać ludzi z różnych kultur, często bardzo od siebie odmiennych, dlatego tak ważne jest, by odpowiednio zbudować partnerskie relacje z osobami o odmiennej kulturze w celu lepszej współpracy międzykulturowej szkolenia. Praca w […]

Mediacje pracownicze. Mediacje między pracownikami, zespołami, działami szkolenia

Konflikty  pojawiają się w każdej organizacji. Ich przyczyna zwykle jest prosta do rozwiązania, pod warunkiem, że umiemy i chcemy mówić wprost o swoich uczuciach i oczekiwaniach. W mediacjach pracowniczych szkolenia bardzo ważna jest rola mediatora szkolenia, który jako narzędzia wykorzystuje przede wszystkim komunikację, prace z emocjami stron i pracę z impasem. Mediacje pracownicze szkolenia przebiegają […]

Zarządzanie zespołem rozproszonym, wirtualnym i wielokulturowym, zdalnym szkolenia

Praca zdalna szkolenia wprowadza pewne utrudnienia, które wynikają z faktu, że komunikacja face to face jest niemożliwa, a nadzorowanie pracy opiera się głównie na weryfikacji efektów, a nie samego procesu wykonywania obowiązków. Szkolenie Zarządzanie zespołem rozproszonym i wirtualnym, zdalnym, a szczególnie zespoły wielokulturowe charakteryzują się różnymi wartościami, zachowania i postawami wynikającymi z przynależności do różnych […]

Rola Lidera Służebnego szkolenie / Servant Leadership training

Rola Lidera Służebnego szkolenie / Servant Leadership training Coraz częściej  oczekujemy od Liderów, aby raczej dawali przykład swoim zachowaniem, pobudzając do działania, niż wydawali polecenia. Odpowiedzią na wyzwania współczesności jest koncepcja Lidera służebnego szkolenie, która nieco różni się od tradycyjnego rozumienia roli managera. Lider służebny szkolenia servant Leadership training pełni rolę wspierającą a nie zarządczą. […]

Asertywna firma i asertywny pracownik

Asertywna firma Wiarygodność to najlepsza ocena, jaką może uzyskać nowoczesna firma. Dzisiejsze firmy, zwłaszcza duże korporacje, muszą dbać o posiadane kontakty i zobowiązania, troszczyć się o partnerów, by byli stabilni i równie wiarygodni. Asertywny pracownik Oparcie przyszłości firmy na zasobach ludzkich oznacza postawienie na rozwój pracowników, system wewnętrznej edukacji, czyli szkolenia z asertywności. Pracownik jest […]

Zarządzanie zespołem szkolenie

Pracodawca powinien nauczyć się zarządzania zespołem. Wiadomo, że wydaje się, iż pracownik i pracodawca mają sprzeczne cele. To jednak nie do końca tak jest. Dobre zarządzanie zespołem polega na tym aby odnaleźć, pokazać i uświadomić sobie i pracownikom wspólny cel. Jak zarządzać zespołem- co na to wpływa?Praca menedżera nie należy do łatwych, ale potrafi dawać […]

Rekrutacja- rozmowa rekrutacyjna

Budowanie właściwej atmosfery Podczas rekrutacji oraz w życiu codziennym komunikacja dokonuje się trzema kanałami: werbalnym wizualnym wokalnym Najwięcej tych informacji podczas rekrutacji i komunikacji przepływa do nas drogą wizualną, następnie werbalną, a na samym końcu wokalną. Proces rekrutacji odbywa się w trzech etapach Wstęp (przywitanie i przedstawienie firmy oraz stanowiska; prośba o konkretne odpowiedzi podczas […]

Bariery komunikacyjne

Kiedy zaczęta rozmowa nie układa się, to oznacza to, że na linii nadawca- odbiorca pojawiła się przeszkoda utrudniająca komunikację, nazywamy to zjawisko barierą komunikacyjną. Jakie mamy bariery komunikacyjne? Zewnętrzne bariery komunikacyjne- głośna muzyka w sąsiedztwie, hałas z ulicy, szepty osób przebywających w Twoim towarzystwie. Są łatwe do zauważenia oraz do usunięcia Wewnętrzne bariery komunikacyjne- wynikają […]